Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11251
Nhan đề: Quyền sở hữu trí tuệ
Tác giả: Lê, Nết
Từ khoá: Luật sở hữu trí tuệ
Quyền tác giả
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Giới thiệu các vấn đề về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, nhãn hiệu; Các đối tượng liên quan đến uy tín kinh doanh của doanh nghiệp; Sáng chế và giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh…
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11251
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8533_SA4151_1_QUYEN SO HUU TRI TUE_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa296.91 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_2_QUYEN SO HUU TRI TUE_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục2.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_3_QUYEN SO HUU TRI TUE_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_4_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Giới thiệu về sở hữu trí tuệ16.73 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_5_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Quyền tác giả16.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_6_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Nhãn hiệu8.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_7_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Các đối tượng liên quan đến uy tín kinh doanh của doanh nghiệp4.85 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_8_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Sáng chế (patent) và giải pháp hữu ích12.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_9_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểu dáng công nghiệp3.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_10_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Bí mật kinh doanh2.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_11_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Bố trí mạch tích hợp bán dẫn1.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_12_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 9.pdf
  Giới hạn truy cập
Hợp đồng li-xăng và chuyển giao công nghệ7.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_13_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 10.pdf
  Giới hạn truy cập
Quyền đối với giống cây trồng3.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_14_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 11.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực thi quyền sở hữu trí tuệ10.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_15_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 12.pdf
  Giới hạn truy cập
lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ7.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_16_QUYEN SO HUU TRI TUE_Chuong 13.pdf
  Giới hạn truy cập
Một hệ thống bảo hộ cân bằng2.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_17_QUYEN SO HUU TRI TUE_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục31.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8533_SA4151_18_QUYEN SO HUU TRI TUE_TL Tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo2.38 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.