Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11249
Nhan đề: Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại: Sách chuyên khảo
Tác giả: Đỗ, Văn Đại
Trần, Hoàng Hải
Từ khoá: Trọng tài thương mại
Luật Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11249
Bộ sưu tập: Luật học_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8531_SA4149_1_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa729.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_2_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_3_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Loi nha XB.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nhà xuất bản596.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_4_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Loi tac gia.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời tác giả511.48 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_5_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Phan mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần mở đầu5.72 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_6_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Phan 1 A.pdf
  Giới hạn truy cập
Điều kiện để trọng tài có thẩm quyền31.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_7_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Phan 1 B.pdf
  Giới hạn truy cập
Trọng tài viên và hội đồng trọng tài14.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_8_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Phan 1 C.pdf
  Giới hạn truy cập
Tố tụng trọng tài17.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_9_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Phan 1 D.pdf
  Giới hạn truy cập
Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời9.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_10_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Phan 1 Đ.pdf
  Giới hạn truy cập
Pháp luật điều chỉnh nội dung tranh chấp2.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_11_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Phan 1 E.pdf
  Giới hạn truy cập
Phán quyết trọng tài26.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_12_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Phan 2 A.pdf
  Giới hạn truy cập
Vấn đề thẩm quyền của tòa án, trọng tài Việt Nam7.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_13_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_Phan 2 B.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nhận, cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài26.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8531_SA4149_14_PL VIET NAM VE TRONG TAI TM_TL Tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo4.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.