Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10875
Nhan đề: Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo TCXDVN 388 : 2005
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Kết cấu thép
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Cơ sở lí thuyết thiết kế kết cấu thép theo trạng thái giới hạn; vật liệu thép dùng cho kết cấu và liên kết; phương pháp tính toán các cấu kiện, tính toán liên kết, tính toán kết cấu thép theo độ bền mỏi
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10875
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3933_1_Huong dan thiet ... 2005_Bia.pdfBìa sách130.17 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_2_Huong dan thiet ... 2005_Loi gioi thieu.pdfLời giới thiệu118.67 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_3_Huong dan thiet ... 2005_Chuong 1.pdfGiới thiệu chung1.18 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_4_Huong dan thiet ... 2005_Chuong 2.pdfCơ sở lý thuyết thiết kế kết cấu thép theo trạng thái giới hạn1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_5_Huong dan thiet ... 2005_Chuong 3.pdfVật liệu thép dùng cho kết cấu và liên kết754.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_6_Huong dan thiet ... 2005_Chuong 4.pdfTính toán các cấu kiện1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_7_Huong dan thiet ... 2005_Chuong 5.pdfTính toán liên kết4.59 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_8_Huong dan thiet ... 2005_Chuong 6.pdfTính toán kết cấu thép theo độ bền mỏi835.96 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_9_Huong dan thiet ... 2005_Phu luc A.pdfVật liệu dùng cho kết cấu thép và cường độ tính toán488.98 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_10_Huong dan thiet ... 2005_Phu luc B.pdfVật liệu dùng cho liên kết kết cấu thép613.3 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_11_Huong dan thiet ... 2005_Phu luc C.pdfCác hệ số để tính độ bền của các cấu kiện khi kể đến sự phát triển của biến dạng dẻo159.52 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_12_Huong dan thiet ... 2005_Phu luc D.pdfCác hệ số để tính toán ổn định của cấu kiện chịu nén đúng tâm, nén lệch tâm và nén uốn2.62 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_13_Huong dan thiet ... 2005_Phu luc E.pdfHệ số Beta để tính ổn định của dầm580.96 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_14_Huong dan thiet ... 2005_Phu luc F.pdfCách xác định số chu kỳ tải trọng để tính toán về mỏi theo tiêu chuẩn về cầu trục của úc AS 1418-18163.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_15_Huong dan thiet ... 2005_Phu luc G.pdfCác yêu cầu bổ sung khi tính toán dàn thép ống556.08 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_16_Huong dan thiet ... 2005_Phu luc H.pdfĐặc trưng tiết diện của một số loại thép hình2.43 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_17_Huong dan thiet ... 2005_Phu luc K.pdfBảng chuyển đổi đơn vị kỹ thuật cũ sang hệ đơn vị SI76.75 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3933_18_Huong dan thiet ... 2005_Muc luc.pdfMục lục258.36 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.