Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10871
Nhan đề: Công nghệ mới đánh giá chất lượng cọc
Tác giả: Nguyễn, Hữu Đẩu
Từ khoá: Móng cọc
Xây dựng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Đề cập đến các công nghệ mới đánh giá chất lượng móng cọc sau khi thi công xong: siêu âm truyền qua ống, thử động biến dạng lớn và nhỏ, thử tĩnh động Statnamic, thử tĩnh bằng hộp Osterberg và một số phương pháp kiểm tra khác
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10871
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3929_1_Cong nghe moi ... coc_Bia.pdfBìa sách637.1 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_2_Cong nghe moi ... coc_Loi noi dau.pdfLời nói đầu675.16 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_3_Cong nghe moi ... coc_Chuong 1.pdfChất lượng móng cọc1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_4_Cong nghe moi ... coc_Chuong 2.pdfPhương pháp siêu âm truyền qua ống1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_5_Cong nghe moi ... coc_Chuong 3.pdfPhương pháp thử động biến dạng lớn3.68 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_6_Cong nghe moi ... coc_Chuong 4.pdfPhương pháp thử động biến dạng nhỏ1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_7_Cong nghe moi ... coc_Chuong 5.pdfPhương pháp thử tĩnh động Statnamic1.75 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_8_Cong nghe moi ... coc_Chuong 6.pdfPhương pháp thử tĩnh bằng hộp Osterberg1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_9_Cong nghe moi ... coc_Chuong 7.pdfMột số phương pháp kiểm tra khác1.05 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_10_Cong nghe moi ... coc_Phu luc 1.pdfCác bảng chuyển đổi đơn vị đo715.53 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_11_Cong nghe moi ... coc_Phu luc 2.pdfCatalog về các dạng truyền sóng cho những cọc có khuyết tật1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_12_Cong nghe moi ... coc_Tai lieu tham khao.pdfTài liệu tham khảo687.26 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3929_13_Cong nghe moi ... coc_Muc luc.pdfMục lục682.04 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.