Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10870
Nhan đề: Công nghệ bê tông nhẹ
Tác giả: Nguyễn, Văn Phiêu
Nguyễn, Văn Chánh
Từ khoá: Bê tông nhẹ
Vật liệu xây dựng
Xây dựng
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Trình bày cơ sở công nghệ của bê tông xốp và silicat xốp. Các loại cốt liệu rỗng dùng cho bê tông nhẹ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10870
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3928_1_Cong nghe be tong nhe_Bia.pdfBìa sách434.34 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_2_Cong nghe be tong nhe_Loi noi dau.pdfLời nói đầu470.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_3_Cong nghe be tong nhe_Phan 1_Chuong 1.pdfCác loại bê tông nhẹ và các tính chất vật lý của chúng561.73 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_4_Cong nghe be tong nhe_Phan 1_Chuong 2.pdfCác quá trình vật lý và hóa lý trong sản xuất bê tông xốp638.14 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_5_Cong nghe be tong nhe_Phan 1_Chuong 3.pdfCác phối của các hỗn hợp bê tông xốp783.21 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_6_Cong nghe be tong nhe_Phan 1_Chuong 4.pdfCông nghệ bê tông xốp và Silicat xốp831.51 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_7_Cong nghe be tong nhe_Phan 1_Chuong 5.pdfGia công nhiệt ẩm và chân không hóa các cấu kiện bê tông xốp kích thước lớn1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_8_Cong nghe be tong nhe_Phan 2.pdfCốt liệu rỗng dùng cho bê tông nhẹ523.42 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_9_Cong nghe be tong nhe_Phan 2_Chuong 1.pdfCốt liệu rỗng tự nhiên472.17 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_10_Cong nghe be tong nhe_Phan 2_Chuong 2.pdfCốt liệu rỗng nhân tạo2.62 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_11_Cong nghe be tong nhe_Phan 3_Chuong 1.pdfPhân loại bê tông nhẹ và các tính chất căn bản của chúng1.02 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_12_Cong nghe be tong nhe_Phan 3_Chuong 2.pdfCông nghệ của bê tông nhẹ877.06 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_13_Cong nghe be tong nhe_Phan 3_Chuong 3.pdfBê tông silicat nhẹ dùng cốt liệu rỗng575.93 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_14_Cong nghe be tong nhe_Phan 3_Chuong 4.pdfCác sơ đồ công nghệ của các nhà máy sản xuất các cấu kiện bê tông nhẹ797.65 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_15_Cong nghe be tong nhe_Tai lieu tham khao.pdfTài liệu tham khảo481.96 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3928_16_Cong nghe be tong nhe_Muc luc.pdfMục lục537.81 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.