Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10869
Nhan đề: Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt
Tác giả: Phạm, Duy Hữu
Từ khoá: Bê tông
Vật liệu xây dựng
Xây dựng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Nêu lên những yêu cầu về chất lượng và công nghệ bê tông. Trình bày về công thức thành phần bê tông, bê tông tươi, công nghệ chế tạo bê tông, phụ gia bê tông, cường độ của bê tông, biến dạng đàn hồi, co ngót và từ biến của bê tông, bê tông đặc biệt và các phương pháp sản xuất, công nghệ bê tông chất lượng cao và tự đầm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10869
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3927_1_Cong nghe be tong ... dac biet_Bia.pdfBìa sách595.2 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_2_Cong nghe be tong ... dac biet_Loi gioi thieu.pdfLời giới thiệu615.22 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_3_Cong nghe be tong ... dac biet_Chuong 1.pdfNhững yêu cầu về chất lượng và công nghệ bê tông980.53 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_4_Cong nghe be tong ... dac biet_Chuong 2.pdfCông thức thành phần bê tông1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_5_Cong nghe be tong ... dac biet_Chuong 3.pdfBê tông tươi1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_6_Cong nghe be tong ... dac biet_Chuong 4.pdfCông nghệ chế tạo bê tông1.6 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_7_Cong nghe be tong ... dac biet_Chuong 5.pdfPhụ gia bê tông950.64 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_8_Cong nghe be tong ... dac biet_Chuong 6.pdfCường độ của bê tông977.18 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_9_Cong nghe be tong ... dac biet_Chuong 7.pdfBiến dạng đàn hồi, co ngót và từ biến của bê tông1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_10_Cong nghe be tong ... dac biet_Chuong 8.pdfBê tông đặc biệt và các phương pháp sản xuất1.33 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_11_Cong nghe be tong ... dac biet_Chuong 9.pdfCông nghệ bê tông chất lượng cao1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_12_Cong nghe be tong ... dac biet_Chuong 10.pdfCông nghệ bê tông tự đầm1.36 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_13_Cong nghe be tong ... dac biet_Tai lieu tham khao.pdfTài liệu tham khảo655.39 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3927_14_Cong nghe be tong ... dac biet_Muc luc.pdfMục lục686.77 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.