Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10868
Nhan đề: Cơ học đất
Tác giả: Võ, Phán
Phan, Lưu Minh Phượng
Từ khoá: Cơ học
Đất nền
Xây dựng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về bản chất vật lý của đất, phân bố ứng suất trong đất, biến dạng của đất nền, sức chịu tải của đất và áp lực ngang của đất tác dụng lên tường chắn
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10868
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3926_1_Co hoc dat_Bia.pdfBìa sách563.23 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3926_2_Co hoc dat_Loi noi dau.pdfLời nói đầu582.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3926_3_Co hoc dat_Chuong 1.pdfBản chất vật lý của đất1.98 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3926_4_Co hoc dat_Chuong 2.pdfPhân bố ứng suất trong đất1.77 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3926_5_Co hoc dat_Chuong 3.pdfBiến dạng của đất nền2.07 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3926_6_Co hoc dat_Chuong 4.pdfSức chịu tải của đất nền2 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3926_7_Co hoc dat_Chuong 5.pdfÁp lực đất lên tường chắn1.21 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3926_8_Co hoc dat_Tai lieu tham khao.pdfTài liệu tham khảo622.93 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3926_9_Co hoc dat_Muc luc.pdfMục lục640.9 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.