Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10867
Nhan đề: Cơ học công trình (Dành cho các ngành Kiến trúc-Vật liệu xây dựng- Kỹ thuật Môi trường)
Tác giả: Lều, Thọ Trình
Đỗ, Văn Bình
Từ khoá: Cơ học
Hệ thanh phẳng
Hệ thanh siêu tĩnh
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10867
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3925_1_Co hoc cong trinh_Bia.pdfBìa sách824.19 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_2_Co hoc cong trinh_Loi tua.pdfLời tựa841.41 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_3_Co hoc cong trinh_Mo dau.pdfMở đầu1.44 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_4_Co hoc cong trinh_Chuong 1.pdfPhân tích cấu tạo hình học của các hệ thanh phẳng1.33 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_5_Co hoc cong trinh_Chuong 2.pdfCách xác định nội lực trong hệ thanh phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_6_Co hoc cong trinh_Chuong 3.pdfCách tính thanh chịu kéo hoặc nén đúng tâm1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_7_Co hoc cong trinh_Chuong 4.pdfCách tính thanh chịu cắ , chịu xoắn thuần túy1.22 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_8_Co hoc cong trinh_Chuong 5.pdfCách tính thanh chịu uốn phẳng1.39 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_9_Co hoc cong trinh_Chuong 6.pdfCách tính thanh chịu lực kết hợp1.28 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_10_Co hoc cong trinh_Chuong 7.pdfCách xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng1.72 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_11_Co hoc cong trinh_Chuong 8.pdfPhương pháp lực và cách tính hệ thanh siêu tĩnh2.27 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_12_Co hoc cong trinh_Chuong 9.pdfPhương pháp chuyển vị và cách tính hệ thanh siêu tĩnh1.58 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_13_Co hoc cong trinh_Chuong 10.pdfCách xác định nội lực trong hệ chịu tải trọng di động1.66 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_14_Co hoc cong trinh_Chuong 11.pdfKhái niệm về ổn định1.45 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_15_Co hoc cong trinh_Chuong 12.pdfCách tính thanh chịu tải trọng động1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_16_Co hoc cong trinh_Dap so cac bai tap.pdfĐáp số các bài tập1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_17_Co hoc cong trinh_Phu luc.pdfPhụ lục1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_18_Co hoc cong trinh_Tai lieu tham khao.pdfTài liệu tham khảo902.62 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3925_19_Co hoc cong trinh_Muc luc.pdfMục lục960.32 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.