Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10866
Nhan đề: Bài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép
Tác giả: Trần, Mạnh Tuấn (c.b)
Vũ, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Thị Thúy Điểm...
Từ khoá: Kết cấu thép
Kết cấu thép
Đồ án
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Giới thiệu lí thuyết và bài tập về cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu kéo, tính toán cấu kiện bê tông. Cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10866
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3924_1_Bai tap va ... cot thep_Bia.pdfBìa sách469.51 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_2_Bai tap va ... cot thep_Loi noi dau.pdfLời nói đầu489.42 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_3_Bai tap va ... cot thep_Phan 1_Chuong 3.pdfP.1: Tóm tắt lý thuyết. Chương 1: Cấu kiện chịu uốn812.77 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_4_Bai tap va ... cot thep_Phan 1_Chuong 4.pdfCấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu kéo616.23 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_5_Bai tap va ... cot thep_Phan 1_Chuong 5.pdfTính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai614.69 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_6_Bai tap va ... cot thep_Phan 2_Chuong 3.pdfP.2: Các ví dụ tính toán bằng số. Chương 2: Cấu kiện chịu uốn735.39 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_7_Bai tap va ... cot thep_Phan 2_Chuong 4.pdfCấu kiện chịu nén, chịu kéo747.87 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_8_Bai tap va ... cot thep_Phan 2_Chuong 5.pdfTính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn thứ hai673.8 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_9_Bai tap va ... cot thep_Phan 3_Chuong 3.pdfP.3: Bài tập áp dụng. Chương 3: Cấu kiện chịu uốn518.91 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_10_Bai tap va ... cot thep_Phan 3_Chuong 4.pdfCấu kiện chịu nén, chịu kéo529.24 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_11_Bai tap va ... cot thep_Phan 3_Chuong 5.pdfTính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai494.89 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_12_Bai tap va ... cot thep_Phan 4.pdfĐồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép914.75 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3924_13_Bai tap va ... cot thep_Muc luc.pdfMục lục524.09 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.