Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10865
Nhan đề: Bài tập thủy lực. T.2
Tác giả: Nguyễn, Cảnh Cầm
Lưu, Công Đào
Hoàng, Văn Qúy...
Từ khoá: Thuỷ lực
Thuỷ lực học
Bài tập
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Xây dựng
Tóm tắt: Tóm tắt lí thuyết và giới thiệu các dạng bài tập về tính toán thuỷ lực như vẽ đường mặt nước trong sông thiên nhiên, tính toán chuyển động không ổn định, biến đổi dần trong lòng dẫn hở, chuyển động của bùn cát trong lòng dẫn hở, tính toán dòng nước chảy...
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10865
Bộ sưu tập: Kỹ thuật công trình xây dựng_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3923_1_Bai tap thuy luc tap 2_Bia.pdfBìa sách177.79 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_2_Bai tap thuy luc tap 2_Loi noi dau.pdfLời nói đầu248.88 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_3_Bai tap thuy luc tap 2_Chuong 10.pdfVẽ đường mặt nước trong sông thiên nhiên2.06 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_4_Bai tap thuy luc tap 2_Chuong 11.pdfChuyển động không ổn định, biến đổi dần trong lòng dẫn hở2.74 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_5_Bai tap thuy luc tap 2_Chuong 12.pdfChuyển động của bùn cát trong lòng dẫn hở1.87 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_6_Bai tap thuy luc tap 2_Chuong 13.pdfNước nhảy3.71 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_7_Bai tap thuy luc tap 2_Chuong 14.pdfĐập tràn6.61 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_8_Bai tap thuy luc tap 2_Chuong 15.pdfNối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình5.1 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_9_Bai tap thuy luc tap 2_Chuong 16.pdfChảy dưới cửa cống2.83 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_10_Bai tap thuy luc tap 2_Chuong 17.pdfCông trình nối tiếp1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_11_Bai tap thuy luc tap 2_Chuong 18.pdfChuyển động của nước ngầm (nước thấm)5.55 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_12_Bai tap thuy luc tap 2_Chuong 19.pdfCơ sở lý luận về mô hình các hiện tượng thủy lực1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_13_Bai tap thuy luc tap 2_Phu luc.pdfPhụ lục977.02 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3923_14_Bai tap thuy luc tap 2_Muc luc.pdfMục lục783.05 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.