Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1086
Nhan đề: Đa dạng Sinh học
Tác giả: Phạm Bình, Quyền
Nguyễn Nghĩa, Thìn
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Đa dạng sinh học
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1086
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_SH_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA514_D5045_1_Da dang Sinh hoc_Trang bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa118.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA514_D5045_2_Da dang Sinh hoc_Loi noi dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời nói đầu650.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA514_D5045_3_Da dang Sinh hoc_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Đa dạng sinh học33.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA514_D5045_4_Da dang Sinh hoc_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Đa dạng và bảo tồn sinh học ở Việt nam29.96 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA514_D5045_5_Da dang Sinh hoc_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học22.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA514_D5045_6_Da dang Sinh hoc_MUc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục637.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.