Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1078
Nhan đề: Bài giảng vẽ kỹ thuật II : Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường
Tác giả: Hoàng Thị, Oanh
Khoa Ngành Kiến trúc Xây dựng
Từ khoá: Vẽ kỹ thuật
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1078
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_MT_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6341_1_SA1723_Bai giang ve ky thuat II_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa sách287.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6341_2_SA1723_Bai giang ve ky thuat II_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục310.7 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6341_3_SA1723_Bai giang ve ky thuat II_mo ta mon hoc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mô tả môn học584.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6341_4_SA1723_Bai giang ve ky thuat II_ban ve ky thuat chuyen nghanh.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành333.1 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6341_5_SA1723_Bai giang ve ky thuat II_bai 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 1: Bản vẽ kết cấu thép3.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6341_6_SA1723_Bai giang ve ky thuat II_bai 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 1: Bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép7.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6341_7_SA1723_Bai giang ve ky thuat II_bai 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài 3: bãn vẽ nhà7.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.