Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10778
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorYamamoto, Dorothy-
dc.date.accessioned2019-08-22T03:17:14Z-
dc.date.available2019-08-22T03:17:14Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.isbn9780191718564 (e)-
dc.identifier.isbn9780198186748-
dc.identifier.otherSA3494-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10778-
dc.description.abstractThe Boundaries of the Human in Medieval English Literaturevi
dc.language.isoenvi
dc.publisherOxford University Pressvi
dc.subjectMedieval Literaturevi
dc.subjectAnimals in literaturevi
dc.subjectEnglish literaturevi
dc.titleThe Boundaries of the Human in Medieval English Literaturevi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: TLCK_Ebook_Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3494-9780198186748-1 Title Pages.pdf
  Giới hạn truy cập
Title Pages143.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-2 Preface and Acknowledgements.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface and Acknowledgements155.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-3 References....pdf
  Giới hạn truy cập
Note on References, Translations, and Abbreviations138.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-1.pdf
  Giới hạn truy cập
Introduction197.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-2.pdf
  Giới hạn truy cập
The Bestiary: Establishing Ground Rules242.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-3.pdf
  Giới hạn truy cập
Birds: The Ornament of the Air251.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-4.pdf
  Giới hạn truy cập
The Fox: Laying Bare Deceit226.25 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-5.pdf
  Giới hạn truy cập
The Heraldic Image247.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Bodies in the Hunt279.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-7.pdf
  Giới hạn truy cập
A Reading of The Knight’s Tale198.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-8.pdf
  Giới hạn truy cập
The Wild Man 1: Figuring Identity248.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-9.pdf
  Giới hạn truy cập
The Wild Man 2: The Uncourtly Other254.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-10.pdf
  Giới hạn truy cập
Women and the Wild256.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3494-9780198186748-chapter-11.pdf
  Giới hạn truy cập
Conclusion196.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.