Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10684
Nhan đề: The history of British birds
Tác giả: Yalden, D.W.
Albarella, U.
Từ khoá: Birds -- Great Britain -- History
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Oxford University Press,
Tóm tắt: An integration of ornithological and archaeological evidence on the history, composition and balance of the bird fauna of the British Isles, this book provides essential background information for the debate on extinction, conservation and reintroduction.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10684
ISBN: 9780199217519
Bộ sưu tập: Công nghệ Sinh học_Oxford Scholarship_Sách

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3678_acprof-9780199217519-miscMatter-1.pdf
  Giới hạn truy cập
Title Pages132.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3678_acprof-9780199217519-chapter-1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 1: Introduction143.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3678_acprof-9780199217519-chapter-2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 2: The bird in the hand…667.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3678_acprof-9780199217519-chapter-3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 3: The early history of birds in Britain and Europe443.55 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3678_acprof-9780199217519-chapter-4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 4: Coming in from the cold492.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3678_acprof-9780199217519-chapter-5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 5: Farmland and fenland395.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3678_acprof-9780199217519-chapter-6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 6: Veni, Vidi, Vici343.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3678_acprof-9780199217519-chapter-7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 7: Monks, monarchs, and mysteries727.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3678_acprof-9780199217519-chapter-8.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 8: From Elizabeth to Victoria566.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA3678_acprof-9780199217519-chapter-9.pdf
  Giới hạn truy cập
Chapter 9: Now and hereafter349.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.