Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10401
Nhan đề: COD And Suspended Solid Removal By Anaerobic Baffled Reactor: A Case Study Of Domestic Wastewater From Van Lang University, Ho Chi Minh, Vietnam
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Hà, Vĩnh Phước
Từ khoá: Anaerobic baffled reactor
Domestic wastewater treatment.
ABR
Năm xuất bản: 2014
Mô tả: IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology. Vol. 1 Issue 9
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10401
ISSN: 2348 - 7968
Bộ sưu tập: IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
257.COD And Suspended Solid Removal.pdfCOD And Suspended Solid Removal By Anaerobic Baffled Reactor: A Case Study Of Domestic Wastewater From Van Lang University, Ho Chi Minh, Vietnam278.78 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.