Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10333
Nhan đề: A Casimir-Dark Energy Nano Reactor Design—Phase One
Tác giả: Naschie, Mohamed S. El
Từ khoá: Casimir Effect
Dark Energy
E-Infinity
Cantorian Spacetime
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Scientific Research Publishing Inc.
Mô tả: Natural Science. Vol. 7. p. 287-298
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10333
Bộ sưu tập: Natural Science

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
186.A Casimir-Dark Energy Nano Reactor Design.pdfA Casimir-Dark Energy Nano Reactor Design—Phase One*684.05 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.