Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10233
Nhan đề: On The Relationship Between Atmospheric Carbon Dioxide And Global Temperature
Tác giả: Ruzmaikin, Alexander
Byalko, Alexey
Từ khoá: Atmospheric Carbon Dioxide
Earth’s Global Temperature
Phase Relationships
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Scientific Research Publishing Inc.
Mô tả: American Journal of Climate Change. Vol.4. p. 181-186
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10233
Bộ sưu tập: American Journal of Climate Change

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
27.American Journal of Climate Change_181-186_Vol4.2015.pdfOn The Relationship Between Atmospheric Carbon Dioxide And Global Temperature1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.