Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10195
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorYang, Dr. Jixiang-
dc.date.accessioned2019-08-08T03:44:00Z-
dc.date.available2019-08-08T03:44:00Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.isbn9788740304411-
dc.identifier.otherSA3865-
dc.identifier.otherD8361-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10195-
dc.language.isoenvi
dc.publisherbookboon.com,vi
dc.subjectWastewater treatmentvi
dc.subjectMembrane bioreactorvi
dc.titleMembrane Bioreactor For Wastewater Treatment - 1 st ed.vi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: Kỹ thuật môi trường_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3865_D8361_Membrane Bioreactor For Wastewater Treatm.pdf
  Giới hạn truy cập
Membrane Bioreactor For Wastewater Treatm6.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.