Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10195
Nhan đề: Membrane Bioreactor For Wastewater Treatment - 1 st ed.
Tác giả: Yang, Dr. Jixiang
Từ khoá: Wastewater treatment
Membrane bioreactor
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: bookboon.com,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10195
ISBN: 9788740304411
Bộ sưu tập: Kỹ thuật môi trường_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA3865_D8361_Membrane Bioreactor For Wastewater Treatm.pdf
  Giới hạn truy cập
Membrane Bioreactor For Wastewater Treatm6.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.