Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10192
Nhan đề: Tools For Climate Change Vulnerability Assessment For Watersheds
Tác giả: Nelitz, Marc
Boardley, Samantha
Smith, Russell
Từ khoá: Climatic changes
Watershed
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Canadian Council of Ministers of the Environment,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10192
Bộ sưu tập: Kỹ thuật môi trường_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_SA3847_D8343_Tools For Climate Change_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
COVER125.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_SA3847_D8343_Tools For Climate Change_Summary.pdf
  Giới hạn truy cập
SUMMARY571.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_SA3847_D8343_Tools For Climate Change_RÉSUMÉ.pdf
  Giới hạn truy cập
RÉSUMÉ684.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_SA3847_D8343_Tools For Climate Change_Table of Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
TABLE OF CONTENTS411.5 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_SA3847_D8343_Tools For Climate Change_List of figures.pdf
  Giới hạn truy cập
LIST OF FIGURES728.38 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_SA3847_D8343_Tools For Climate Change_Part 1.pdf
  Giới hạn truy cập
INTRODUCTION2.78 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_SA3847_D8343_Tools For Climate Change_Part 2.pdf
  Giới hạn truy cập
TOOLS FOR VULNERABILITY ASSESSMENT OF WATERSHEDS25.14 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_SA3847_D8343_Tools For Climate Change_Part 3.pdf
  Giới hạn truy cập
CASE STUDIES OF VULNERABILITY ASSESSMENT3.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_SA3847_D8343_Tools For Climate Change_Appendix.pdf
  Giới hạn truy cập
APPENDIX3.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_SA3847_D8343_Tools For Climate Change_References.pdf
  Giới hạn truy cập
REFERENCES9.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.