Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10069
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorBahadori, Alireza-
dc.date.accessioned2019-08-07T09:39:04Z-
dc.date.available2019-08-07T09:39:04Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.isbn9781118731758-
dc.identifier.otherSA3851-
dc.identifier.otherD8347-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10069-
dc.language.isoenvi
dc.publisherWiley,vi
dc.subjectPetroleum industry and trade--Waste disposalvi
dc.subjectPetroleum refineries--Waste disposalvi
dc.subjectChemical industry--Waste disposalvi
dc.titleWaste management in the chemical and petroleum industriesvi
dc.typeBookvi
Bộ sưu tập: Kỹ thuật môi trường_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover2.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Contents48.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Biography.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface31.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Part 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Wastewater Treatment163.67 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Part 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Physical Unit Operations794.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Part 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chemical Treatment246.6 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Part 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Biological Treatment491.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Part 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Wastewater Treatment in Unconventional Oil and Gas Industries308.93 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Part 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Wastewater Sewer Systems482.83 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
11_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Part 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Sewage Treatment559.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
12_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Part 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Solid Waste Treatment and Disposal354.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
13_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Definitions.pdf
  Giới hạn truy cập
Definitions and Terminology150.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
14_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Bibliography.pdf
  Giới hạn truy cập
Bibliography and Further Reading97.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
15_SA3851_D8347_Waste Management ... Industries_Index.pdf
  Giới hạn truy cập
Index44.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.