Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10045
Nhan đề: Cooperation for water, energy, and food security in transboundary basins under changing climate
Tác giả: Bach, Hanne
Glennie, Paul, … [et al.]
Từ khoá: Climatic changes--International cooperation
International cooperation
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Mekong River Commission,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10045
ISBN: 9789932412068
Bộ sưu tập: Kỹ thuật môi trường_TLCK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Cover.pdf
  Giới hạn truy cập
Cover341.16 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
2_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Table of contents.pdf
  Giới hạn truy cập
Table of contents31.09 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
3_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Preface.pdf
  Giới hạn truy cập
Preface224.97 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Executive summary.pdf
  Giới hạn truy cập
Executive summary36.12 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
5_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Part 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Background467.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
6_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Part 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Sustainable development in transboundary river basins786 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
7_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Part 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Climate change adaptation in a transboundary context1.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
8_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Part 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Benefits of transboundary cooperation255.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
9_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Part 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Policy development embracing adaptive management964.29 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
10_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Part 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Science-policy dialogue402.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
11_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Part 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Getting stakeholders involved209.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
12_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Part 8.pdf
  Giới hạn truy cập
Conclusion25.36 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
13_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Part 9.pdf
  Giới hạn truy cập
References25.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
14_SA3848_D8344_Cooperation For Water_Annex.pdf
  Giới hạn truy cập
Annex347.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.