Duyệt theo Chủ đề Culturing C. pseudomilitaris

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Medium optimization for culturing C. pseudomilitaris DL0015Vo Thi, Xuyen; Vu Thi, Ngan; Do Quang, Duong; Dinh Minh, Hiep; ruong Binh, Nguyen; Ngo Ke, Suong