Duyệt theo Tác giả Trần Minh, Tâm

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 12 đến 31 của 37 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Khảo sát quy trình phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật trong sản phẩm xíu mại của công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu tre : Thuyết minh đồ án tốt nghiệpTrần Minh, Tâm; Trần Thị Kiều, Nhi
2018Nghiên cứu chế độ sấy một số loại rau, quả để chế biến canh chua ăn liền : Thuyết minh đồ án tốt nghiệpTrần Minh, Tâm; Huỳnh Thị Hải, Yến
2018Nghiên cứu lập phương án xây dựng phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng các sản phẩm thực phẩm : Thuyết minh đồ án tốt nghiệpTrần Minh, Tâm; Đoàn Thị Tú, Trinh
2018Nghiên cứu và đánh giá chất lượng chả giò nhân thịt tại công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre : Thuyết minh đồ án tốt nghiệpTrần Minh, Tâm; Trịnh Ái, Nhi
2014Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2015Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2016Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2014Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 2. HK1Trần Minh, Tâm
2014Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2013Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2015Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2016Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2017Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 2. HK1Trần Minh, Tâm
2016Phương pháp sinh học xử lý môi trường_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2017Quản trị chất lượng_Lần 1, Lần 2. HK1Trần Minh, Tâm
2016Quản trị chất lượng_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2017Thu nhận màng sinh học collagen điều trị bỏng từ nguồn phế liệu công nghiệp chế biến thực phẩm. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 01/2017 (tháng 1/2017), tr 85 - 92Trần Minh, Tâm; Phạm Nguyễn Duy, Bình
2013Thương mại hóa sản phẩm CNSH_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2017Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2016Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm