Duyệt theo Tác giả Trần Minh, Tâm

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 17 đến 36 của 37 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2014Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2014Nguyên liệu công nghệ sinh học thực phẩm_Lần 2. HK1Trần Minh, Tâm
2015Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2013Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2016Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2014Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2017Nhập môn công nghệ sinh học_Lần 2. HK1Trần Minh, Tâm
2016Phương pháp sinh học xử lý môi trường_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2017Quản trị chất lượng_Lần 1, Lần 2. HK1Trần Minh, Tâm
2016Quản trị chất lượng_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2017Thu nhận màng sinh học collagen điều trị bỏng từ nguồn phế liệu công nghiệp chế biến thực phẩm. Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang số 01/2017 (tháng 1/2017), tr 85 - 92Trần Minh, Tâm; Phạm Nguyễn Duy, Bình
2013Thương mại hóa sản phẩm CNSH_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2016Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2017Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học_Lần 1. HK1Trần Minh, Tâm
2017Thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học_Lần 2. HK1Trần Minh, Tâm
2006Thực hành di truyền học đại cươngTrần Minh, Tâm; Mai Thị Hồng, Thái
2006Thực hành tiến hóa - đa dang sinh họcTrần Minh, Tâm; Mai Thị Hồng, Thái
2018Tìm hiểu về công nghệ in 3D. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, số 9Trần Minh, Tâm
2017Tìm hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, Số 6Trần Minh, Tâm