Duyệt theo Tác giả Trần, Thị Mỹ Diệu

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 70 đến 89 của 95 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Quá trình truyền nhiệt trong công nghê môi trường - lần 1 - HKIITrần, Thị Mỹ Diệu
2015Quá trình truyền nhiệt trong Công nghệ Môi trường - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2015Quá trình truyền nhiệt trong Công nghệ Môi trường - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2018Quá trình truyền nhiệt trong công nghệ MT_Lần 1.HK2Trần, Thị Mỹ Diệu
2020Quản lý chất thải rắn sinh hoạt & đồ án - ĐCCT_TH-K23MTrần, Thị Mỹ Diệu
2015Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2013Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2019Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - K19M01 - GK - HK1Trần, Thị Mỹ Diệu
2019Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - K19M02 - GK - HK1Trần, Thị Mỹ Diệu
2018Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2018Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2016Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2014Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 1 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2018Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 2 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2018Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 2 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2016Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Lần 2 - HKITrần, Thị Mỹ Diệu
2019Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - phần lý thuyết - Lần 1 - HK1Trần, Thị Mỹ Diệu
2019Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - phần lý thuyết - Lần 1 - HK1Trần, Thị Mỹ Diệu
2019Quản lý chất thải rắn sinh hoạt : phần lý thuyết - K22M - GK - HK1Trần, Thị Mỹ Diệu
2011Towards eco-agro industrial clusters in aquatic production: the case of shrimp processing industry in VietnamPhạm, Thị Anh; Trần, Thị Mỹ Diệu; Mol, Authut P.J.; Kroeze, Carolien; Bush, Simon R.