Duyệt theo Tác giả Trương, Thế Quang

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 17 đến 33 của 33 < Trang trước 
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019-01Quan hệ di truyền các loài cá thuộc chi Anabas dựa trên chỉ thị gene ty thể COI (TC KHDHVL, Số 13)Trương, Thế Quang
2015Quá trình thiết bị CNSH - HKIITrương, Thế Quang
2017Quá trình và thiết bị CNSH_Lần 2.HK2Trương, Thế Quang
2016Quá trình và thiết bị CNSH_Đề 1.HK2Trương, Thế Quang
2018Quá trình và thiết bị CNSS_Đề 1.HK2Trương, Thế Quang
2015Sinh học chức năng động vật - HKITrương, Thế Quang
2019Tách chiết Protease từ ruột quả bí đao (Benincasa hispida Thunb)Trương, Thế Quang
2019Tin học cơ bản và ứng dụng - Lần 1 - HKITrương, Thế Quang
2019Tin học cơ bản và ứng dụng - Lần 1 - HKITrương, Thế Quang
2017Tin học cơ bản và ứng dụng công nghệ sinh học 1 : Bài giảng và bài họcTrương, Thế Quang
2015Tin sinh học 2 ( Bioinformatics ) - HKIITrương, Thế Quang
2017Tin sinh học_Lần 1.HK2Trương, Thế Quang
2018Ứng dụng tin học CNSH 2_Lần 1.HK2Trương, Thế Quang
2015Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học 1 - HKITrương, Thế Quang
2014Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học 1 - Đề 1 - HKITrương, Thế Quang
2018Ứng dụng tin học trong công nghệ sinh học 2 : Bài giảng và bài họcTrương, Thế Quang
2019Đặc điểm sinh học của các loài cá kinh tế tại hồ chứa Trị An, tỉnh Đồng NaiTrương, Thế Quang