Duyệt theo Tác giả Trương, Thế Quang

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 8 đến 27 của 36 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Giáo trình thực hành các quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh họcTrương, Thế Quang
2018Giáo trình thực hành kiểm tra chất lượng sản phẩmTrương, Thế Quang
2018Hoạt tính chống oxy hóa của Saponin trong cao chiết từ thân rễ cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm.)Trương, Thế Quang
2019Introduction Software Engineering - GK - HK1Trương, Thế Quang
2014Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Đề 1 - HKITrương, Thế Quang
2015Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Đề 1- Đề 2 - HKITrương, Thế Quang
2019Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến cá hồi Kirimi đông lạnh IQFTrương, Thế Quang
2019Phân tích quan hệ di truyền các loài thuộc họ cá lốc dựa trên chỉ thị GENE TY thẻ coiTrương, Thế Quang
2014Phương pháp sinh học xử lý môi trường - Đề 1 - HKITrương, Thế Quang
2015Phương pháp sinh học xử lý môi trường - Đề 1- Đề 2 - HKITrương, Thế Quang
2019-01Quan hệ di truyền các loài cá thuộc chi Anabas dựa trên chỉ thị gene ty thể COI (TC KHDHVL, Số 13)Trương, Thế Quang
2015Quá trình thiết bị CNSH - HKIITrương, Thế Quang
2017Quá trình và thiết bị CNSH_Lần 2.HK2Trương, Thế Quang
2016Quá trình và thiết bị CNSH_Đề 1.HK2Trương, Thế Quang
2018Quá trình và thiết bị CNSS_Đề 1.HK2Trương, Thế Quang
2015Sinh học chức năng động vật - HKITrương, Thế Quang
2019Sinh học lượng tửTrương, Thế Quang
2019Tách chiết Protease từ ruột quả bí đao (Benincasa hispida Thunb)Trương, Thế Quang
2019Tin học cơ bản và ứng dụng - Lần 1 - HKITrương, Thế Quang
2019Tin học cơ bản và ứng dụng - Lần 1 - HKITrương, Thế Quang