Duyệt theo Tác giả Tiêu chuẩn Việt Nam

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 20 của 32  Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014TCVN 10304 : 2014: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
2002TCVN 197:2002: Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ thườngTiêu chuẩn Việt Nam
1999TCVN 2244 : 1999: Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – cơ sở của dung sai, sai lệch và lắp ghépTiêu chuẩn Việt Nam
1995TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
1993TCVN 3016 : 1993: Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp thử độ sụtTiêu chuẩn Việt Nam
1993TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ nénTiêu chuẩn Việt Nam
1984TCVN 3904 : 1984: Nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình họcTiêu chuẩn Việt Nam
2011TCVN 3907 : 2011: Trường mầm non – Yêu cầu thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
1985TCVN 3981 : 1985: Trường Đại học - Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
2009TCVN 4391 : 1986: Khách sạn - Xếp hạngTiêu chuẩn Việt Nam
1986TCVN 4391 : 1986: Khách sạn du lịch - Xếp hạngTiêu chuẩn Việt Nam
1995TCVN 4470 : 1995: Bệnh viện đa khoa - yêu cầu thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
1988TCVN 4514 : 1988: Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
1988TCVN 4601 : 1988: Trụ sở cơ quan - tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
1988TCVN 4602 : 1988: Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
1988TCVN 4604 : 1988: Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
2012TCVN 4604:2012: Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
1990TCVN 5065:1990 - Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
2012TCVN 5574 : 2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam
2012TCVN 5575 : 2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kếTiêu chuẩn Việt Nam