Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Thị Phương Loan

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 15 đến 33 của 33 < Trang trước 
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ UASB xử lý chất hữu cơ trong nƣớc thải bệnh viện Đa KhoaNguyễn, Thị Phương Loan; Trần, Thị Minh Thương
2016Nghiên cứu tái chế bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nƣớc thải của nhà máy sơ chế mủ cao suNguyễn, Thị Phương Loan; Phạm, Thị Kim Ngân
2016Nghiên cứu xử lý nitơ nồng độ cao trong nước rỉ rác kết hợp hai quá trình hiếu khí và thiếu khíNguyễn, Thị Phương Loan; Lưu, Trần Thị Mỹ Liên
2016Nghiên cứu điều kiện tối ƣu để thu hồi khí sinh học từ chất thải của nhà máy chế biến thủy sản (Nhà máy Chế biến Thủy Sản Bình Chánh thuộc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản Seaspimex Việt Nam)Nguyễn, Thị Phương Loan; Nguyễn, Thị Bảo Trâm
2017Quản lý chất rắn thải nguy hại_Lần 2.HK2Nguyễn, Thị Phương Loan
2015Quản lý chất thải nguy hại - HKINguyễn, Thị Phương Loan
2018Quản lý chất thải nguy hại - Lần 1 - HKINguyễn, Thị Phương Loan
2018Quản lý chất thải nguy hại - Lần 1 - HKINguyễn, Thị Phương Loan
2014Quản lý chất thải nguy hại - Lần 1 - HKINguyễn, Thị Phương Loan
2016Quản lý chất thải nguy hại - Lần 1 - HKINguyễn, Thị Phương Loan
2019Quản lý chất thải nguy hại - Lần 1 - HKIINguyễn, Thị Phương Loan
2017Quản lý chất thải nguy hại - Lần 1 - HKIINguyễn, Thị Phương Loan
2018Quản lý chất thải nguy hại - Lần 2 - HKINguyễn, Thị Phương Loan
2018Quản lý chất thải nguy hại - Lần 2 - HKINguyễn, Thị Phương Loan
2016Quản lý chất thải nguy hại - Lần 2 - HKINguyễn, Thị Phương Loan
2019Quản lý chất thải nguy hại - Lần 2 - HKIINguyễn, Thị Phương Loan
2017Quản lý chất thải nguy hại - Lần 2 - HKIINguyễn, Thị Phương Loan
2018Quản lý chất thải nguy hại_Lần 1.HK2Nguyễn, Thị Phương Loan
2017Quản lý chất thải nguy hại_Lần 1.HK2Nguyễn, Thị Phương Loan