Duyệt theo Tác giả Bộ Xây dựng

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 21 đến 40 của 62 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1991TCVD 27 : 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kếBộ Xây dựng
1985TCVN 198:1985 Kim loại: Phương pháp thử uốnBộ Xây dựng
1995TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kếBộ Xây dựng
1983TCVN 3743 : 1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệpBộ Xây dựng
1984TCVN 3978 : 1984: Trường học phổ thông - tiêu chuẩn thiết kếBộ Xây dựng
2011TCVN 4085 : 2011 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thuBộ Xây dựng
2012TCVN 4087 : 2012 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chungBộ Xây dựng
2012TCVN 4319:2012: Nhà và công trình công cộng nguyên tắc cơ bản để thiết kếBộ Xây dựng
1987TCVN 4450:1987 - Căn hộ ở - tiêu chuẩn thiết kếBộ Xây dựng
2012TCVN 4451: 2012 - Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kếBộ Xây dựng
1987TCVN 4459 : 1987 Nhóm H Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựngBộ Xây dựng
2012TCVN 4470: 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kếBộ Xây dựng
1987TCVN 4474 : 1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kếBộ Xây dựng
1988TCVN 4513 : 1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kếBộ Xây dựng
1988TCVN 4519 : 1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu.Bộ Xây dựng
2012TCVN 4601 : 2012 Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kếBộ Xây dựng
2012TCVN 4602 : 2012 Tiêu chuẩn quốc gia - Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kếBộ Xây dựng
1992TCVN 5674 : 1992 Nhóm H Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thuBộ Xây dựng
2008TCVN 7114 - 1 : 2008 (ISO 8995 - 1 : 2002) Ecgônômi - Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 1: Trong nhàBộ Xây dựng
2008TCVN 7957 : 2008 Thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kếBộ Xây dựng