Duyệt theo Tác giả Bộ Xây dựng

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 4 đến 23 của 62 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009QCVN 02 : 2009: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựngBộ Xây dựng
2012QCVN 03:2012/BXD: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thịBộ Xây dựng
2010QCVN 06 : 2010: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trìnhBộ Xây dựng
2010QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trìnhBộ Xây dựng
2010QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị -Bộ Xây dựng
2009QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. P. 2: công trình công cộng ngầm . 2.1: gara ô tôBộ Xây dựng
2013QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dụng sử dụng năng lượng hiệu quảBộ Xây dựng
2014QCVN 10:2014: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụngBộ Xây dựng
2008QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựngBộ Xây dựng
2008QCXDVN 01: 2008: Quy chuẩn xây dựng Việt nam: Quy hoạch xây dựngBộ Xây dựng
2008QCXDVN 05 : 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏeBộ Xây dựng
2008QCXDVN 05 : 2008: Quy chuẩn xây dựng Việt nam “Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻBộ Xây dựng
2000Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình :Bộ Xây dựng
2008Quy chuẩn xây dựng việt nam quy hoạch xây dựng - QCXDVN 01: 2008/BXDBộ Xây dựng
2007Quyết định 21/2007/QĐ-BXD về việc ban hành Quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nướcBộ Xây dựng
2008Quyết định về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng-Số: 04/2008/QĐ-BXDBộ Xây dựng
2007Quyết định Về việc ban hành TCXDVN 104 : 2007 Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế - Số 22 /2007/QĐ- BXDBộ Xây dựng
1991TCVD 27 : 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kếBộ Xây dựng
1985TCVN 198:1985 Kim loại: Phương pháp thử uốnBộ Xây dựng
1995TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kếBộ Xây dựng